Skip to main content

„Wsteczna integracja” – nasze rozwiązanie dla zapewnienia surowca wysokiej jakości.

Razem z naszymi rolnikami troszczymy się o nasadzenia i jakość owoców oraz warzyw. Tak tworzy się przyszłość naturalnego rolnictwa!

Dobre może powstać tylko z dobrego!

Dlatego „wracamy do korzeni”. Integracja wsteczna oznacza dla nas:

  • Nasz zespół agronomów wspomaga rolników i dostawców w całej Europie poprzez przekazywanie szerokiego know-how.
  • Wspólne projekty nasadzeniowe pomagają dostosować się do zmieniających się wpływów klimatycznych i środowiskowych.
  • Bezpośrednia współpraca z instytucjami naukowymi pośredniczy w „nauce na pulsie czasu”.

Wszystkie te środki dają naszym klientom często decydującą przewagę konkurencyjną.