Zrównoważony rozwój misją Grünewald International 

Grupa Grünewald – jako firma rodzinna i część wspólnoty międzynarodowej – jest świadoma swojej odpowiedzialności za propagowanie oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych na rzecz następnych pokoleń. Grupa Grünewald International stworzyła koncepcję pod tytułem „GoGreen”, która ma zapewnić zrównoważony rozwój od momentu produkcji owoców i warzyw do momentu przetwórstwa.  Celem jest nie tylko uzyskanie certyfikatu zrównoważonej produkcji, lecz także kompleksowa zmiana w łańcuchu dostaw oraz produkcji. We współpracy z rolnikami Grupa Grünewald śledzi realizację tych celów bezpośrednio na miejscu upraw, aby realizować i stale usprawniać proekologiczne, socjalne i gospodarcze podejście do środowiska – począwszy od upraw, aż po przetwórstwo.

Jesteśmy ściśle związani z rolnictwem, dlatego oszczędne
korzystanie z zasobów naturalnych i zrównoważone
gospodarowanie nimi to dla nas bardzo ważna kwestia.
Już dziś pracujemy na rzecz zdrowego środowiska w przyszłości.

Ekologia: zrównoważony rozwój produkcji owoców i warzywGrupa Grünewald prowadzi intensywną współpracę z rolnikami na obszarach upraw, organizuje spotkania informacyjne i szkolenia i w ten sposób propaguje zrównoważoną produkcję zakładającą oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych. Ponadto wraz z ekspertami od rolnictwa Grupa Grünewald realizuje różne programy prowadzące do uzyskania zrównoważonego łańcucha wartości. Razem z dostawcami i instytucjami uniwersyteckimi, GrupaGrünewald opracowuje specyficzne plany różnorodności biologicznej dla danego regionu, aby zachować różnorodność gatunkową ptaków i pszczół.

Ekonomia: zrównoważony rozwój gospodarczyDzięki ścisłej współpracy z dostawcami Grünewald International gwarantuje wysoką jakość swoich produktów. Wsparcie ekspertów rolnictwa i wprowadzenie nowych procesów to fundament pod nowe, innowacyjne sposoby upraw owoców i warzyw.

Wspólnota: zrównoważony rozwój społecznyPoprzez inicjatywy w regionach Grupa Grünewald propaguje zasadę zrównoważonego rozwoju. W tym celu powstał autorski program „Odpowiedzialność za nasze środowisko” prezentowany w szkołach i gminach. Grupa Grünewald stawia na zrównoważone gospodarowanie, aby również następnym pokoleniom zapewnić solidną bazę zdrowego rozwoju i sukcesów.